Eilen pidettiin Kaarinan ja Paraisten valtuustojen yhteisseminaari, jossa saatiin tietoa väylähankkeesta ja siihen liittyvistä selvityksistä. Tämän keskustelun pohjalta seminaarin jälkeen oli tiedostustilaisuus/julkilausuma.

Seminaarin tarkoituksena oli saada tietoa uuden kolmen kilometrin mittaisen tie- ja siltaosuuden rakentamisestaKirjalansalmen sillalta Auvaisbergin kartanon kylkeen.

Kuitenkin paljon selvityksiä ainakin Kaarinan puolella on vielä tekemättä, eikä ole selvitetty mitä uusi väylä Kaarinan yhteiskuntarakentamisessa tarkoittaa.

Uusi väylä vähentäisi liikennettä merkittävästi Kaarinan keskustan ja Krossin yritysalueilla. Arvion mukaan noin 82 % nykyisestä määrästä eli noin 9000 ajoneuvoa / vrk ajaisi suoraan Paraistenväylää pitkin ykköstielle. Onko keskustan ja Krossin yrittäjiltä kysytty arvioita, miten hanke vaikuttaa heidän toimintansa kannattavuuteen, kun automäärät merkittävästi vähenevät? Miten voitaisiin taata myös juuri elpyneiden yritysalueiden kannattavuus?

Ymmärrän toki Piispanristin mahdollisuudet kaavoitukselle, mikäli väylä toteutetaan, mutta ennen kun noin 45 miljoonaa kannattaisi lyödä sokkona kiinni tähän hankkeeseen pitäisi sitä ensin selvittää, osallistaa ja suunnitella tarkemmin. Uuden väylän voi toteuttaa vain kerran, ja tässä vaiheessa kannattaisi ensisijaisesti parantaa nykyisten ajoreittien turvallisuutta ja linjauksia niiltä osin, kun ne ovat ongelmallisia. Parannetut linjaukset jäävät myöhemminkin palvelemaan yhteiskuntarakennetta, jos Paraistenväylä päätetään myöhemmin rakentaa.

Seminaarissa esitetyt selvitykset olivat suurelta osin vanhentuneita ja perustuvat huonoihin selvitystapoihin. Esimerkiksi päästöjen osalta selvitetty polttomoottoriautojen päästöjä 30 vuoden ajalle, ilman tietoa siitä, onko polttomoottoriautoja silloin edes olemassa. Liikennemäärien vaikuttavuuteen käytetyt luvut ovat ajalta ennen Krossin alueen kukoistusta sekä ympäristövaikutusten arviointiselvitys on noin 15 vuotta vanha, eli ajalta ennen kuin ilmastonmuutosta on otettu tosissaan huomioon päätöksenteossa. Tulevista joukkoliikenteen suunnitelmista ei myöskään ole mitään mainintaa tai selvitystä, vaikka sellaisten pitäisi aina uusissa liikenne- ja tiehankkeissa olla aivan keskeisiä.

Huomioitavaa on myös, että nykyinen valtuusto ei ole käsitellyt siltaa kertaakaan, eikä tästä ole tulossa mitään pykälää edes valtuustoon. Mikään toimielin ei ole käsitellyt asiaa, mistä syystä nykyiset valtuustoryhmätkään eivät asiaa ole juuri käsitellyt. Vanhentuneilla selvityksillä, ilman esimerkiksi yllämainittuja arvioita, ei julkilausumaan voi suoraan yhtyä.

Kaupunkien tulisi nyt keskittyä Kirjalansalmen ja Hessundin siltojen nopeaan uusimiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä Saaristotien kevyenliikenteenväyliin matkalla Paraisten keskusta – Helsingintie.