Meitä Kaarinan vihreissä kuntavaaleissa ehdolla olevista on lähes puolet pk-yrittäjiä tai yrittämisestä kiinnostuneita, moni on myös sanonut haluavansa perustaa ekologisen tai kestävään kehitykseen liittyvän yrityksen. Vihreissä ylipäätään on satoja yrittäjiä ympäri Suomen.

Haluan tällä kirjoituksella nostaa esille, että yrittäjyyttä voi tehdä myös kestävä kehitys huomioiden ja vihreät arvot edellä. Yleensä puhuttaessa “yrityksistä” ajatellaan vain suuria yrityksiä, joissa ainoa tavoite on tehdä sijoittajilleen voittoa, ja tästä syystä yritysten on pakko tavoitella jatkuvaa kasvua, yleensä säästämällä jostain yritykselle epäolennaisesta, esimerkiksi ekologisista valinnoista ja/tai lopulta tarvittava tulos revitään tavalla tai toisella työntekijöiden selkänahasta. Ekonominen ajattelu menee ekologisuuden edelle.

Tuntemiani vihreitä yrittäjiä yhdistää se, että yritystoiminnassa haetaan ekologista kestävyyttä sekä paikallisesti tuetaan ja ajetaan yhteiskunnallista muutosta, jossa ympäristö ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon talouden kanssa. Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan tässä kohtaa sitä, että yritys voi ottaa taloudellisten tavoitteidensa lisäksi tärkeäksi osaksi liiketoimintaansa vihreät arvot, esimerkiksi pyrkimällä käyttämään kaikessa toiminnassaan uusiutuvia energialähteitä tai käyttämään vähemmän kemikaaleja. Yritysten tulee tarkastella toiminnan prosesseja usein ja hartaasti, sekä korvata mahdollisuuksien mukaan kestävästä kehityksestä poikkeavat toiminnot jollain uudella teknologialla.

Seudullinen yhteistyö on yrityksille omien toimien lisäksi keskeisessä roolissa kun pyritään kestäviin ratkaisuihin. Parhaimmillaan yritysten epäekologisia toimintoja voidaan korvata hankkimalla niitä alihankintana tai käyttämällä niihin yritysten omaa suunnitteluaikaa.

Yritykset voivat omilla valinnoillaan vaatia yhteistyökumppaneitaan ekologisia ratkaisuja ja kuluttajat nyt jo suuntaavatkin entistä enemmän ostoksensa kestävää kehitystä toteuttaviin yrityksiin.

Kaikissa yrityksissä ei tämä tietenkään ole helppoa tai edes mahdollista, mutta suurimmassa osassa tämän saralta on kyllä mahdollista kehittää toimintaa.

Vastuullista yrittämisen iloa kaikille muillekin yrittäjille poliittisesta kannasta riippumatta!