Olen toiminut yrittäjänä jo lähes 20 vuotta, ja on tässä matkalla tullut myös jotain ajatuksia, miten yritystoimintaan olisi helpompi lähteä mukaan. Yrittäjyyteen opastaminen ja yritystoiminnan mahdollistaminen ei ole mennyt tänä aikana kauhean isoja harppauksia eteenpäin, jos ollenkaan. 

Yrittäjyyteen lähtemistä voitaisiin helpottaa monin eri tavoin ja samalla myös sitä, miten yrityksiä saataisiin kasvamaan ja pysymään pystyssä. Tässä muutamia esimerkkejä:

1. Byrokratian vähentäminen: Yksi suurimmista esteistä uusien yritysten perustamisessa on byrokratia ja kaikki muut selvitettävät asiat ennen itse yrittäjyyttä. Näistä esimerkkeinä esimerkiksi liiketoimintaan liittyvät luvitukset, ilmoitukset ja raportointivaatimukset ja myös esimerkiksi se, että moniko on perehtynyt kunnolla eri yritysmuotoihin ja niiden eroavaisuuksiin ja verokohteluun. Itse byrokratian vähentäminen vähentäisi myös yrittäjän tuhlattua aikaa, koska alussa yrityksellä ei ole varaa palkata erikseen sihteereitä tai asiantuntijoita taistelemaan byrokratiaa vastaan.

Ratkaisu = Koulutuksen ja neuvonnan lisääminen. Useat yrittäjät eivät ole saaneet asianmukaista koulutusta tai neuvontaa ennen yrityksen perustamista. Koulutuksen ja neuvonnan lisääminen voisi auttaa uusia yrittäjiä tekemään parempia päätöksiä ja välttämään yleisiä virheitä. 

2. Turvaverkosta pois putoaminen ja toimeentulon ulkopuolelle jäämisen pelko. Itselle tämä ehkä ollut aikanaan isoimpia kysymyksiä lähteä yrittäjäksi. Yritystoimintaa voi toki aloittaa sivutoimisena päätyön ohella, mutta kuinka moni on valmis ottamaan riskiä päätoimisena yrittäjänä (vaikkakin lyhyellä starttirahalla) tiedostaen sen, että yrittäjille ei kuulu mitään työttömyyskorvauksia(jos hetkellisesti ei ole asiakkaita) tai sairauspäivärahoja (jos yksinyrittäjä sairastuu pidemmäksi aikaa) TAI ehkä suurimpana se, että jos asiakkaita ei tule tai yksinyrittäjä sairastuu pidemmäksi aikaa, ei yritys selviä kuluistaan ja ajautuu aika nopeasti tilanteeseen, että yrityksellä ei ole edellytyksiä jatkaa.

Ratkaisu = Perustulo.

 

3. Verotuksen keventäminen: Verotus on yksi suurimmista yritystoiminnan kustannuksista ja syy sille, että moni yritys ajautuu ongelmiin. Monessa pienessä yrityksessä on rahallisesti niin tiukkaa, että kun alvit käytetään yrityksen toiminnan ylläpitämiseen niin kassassa ei olekaan rahaa kun verottaja haluaa omiaan pois. 

Ratkaisu = Rahoituksen saatavuuden parantaminen.  Usein yrittäjät tarvitsevat rahoitusta yrityksen perustamiseen tai kasvattamiseen. Rahoituksen saatavuuden parantaminen voisi auttaa yrittäjiä saamaan tarvittavat varat yritystoiminnan aloittamiseen tai kasvattamiseen. Yrityksille pitäisi olla saatavilla lyhytaikaista lainaa/limittiä järkevimmillä koroilla, eikä vain nykyisen kaltaisia yrityslainoja, jota ei edes myönnetä helposti. Verotuksen arvonlisäveron alarajahuojennuksen suuruuden kasvattaminen nykyisestä ja mikroyritysten verojen keventäminen voisi kannustaa ihmisiä perustamaan yrityksiä ja auttaa nykyisiä yrityksiä kasvamaan ja ottamaan sen ensimmäisen lisäkäsiparin yksinyrittäjän avuksi. Väärin ajoitettu rekrytointi on yksi yleisimmistä syistä yritysten konkurssiin ajautumisessa.

 

4. Yrittäjäyhteisön tukeminen: Yrittäjyyden tukeminen vaatii myös yrittäjäyhteisön tukemista. Yrittäjäyhteisön tukeminen voi tarkoittaa esimerkiksi paljon enemmän verkostoitumistilaisuuksien järjestämistä, yhteisöllisten tilojen tarjoamista tai mentoroinnin mahdollistamista. 

Esimerkiksi näiden tekijöiden huomioiminen päätöksenteossa voisi auttaa yrittäjiä menestymään ja kasvattamaan yritystoimintaansa ja sitä kautta luomaan lisää verotuloja ja työpaikkoja.