Miksi mukaan politiikkaan?

Talouden tasapaino, pienyrittäjyyden edellytykset, lapsiperheiden oikeudet sekä turvallinen lapsuus tarvitsee puolustajia, jotka ei tinki ihmisoikeuksista, tasa-arvosta sekä yhtenvertaisuudesta.

Lähiaikojen isot globaalit poliittiset muutokset on muuttanut maailmaa pysyvästi. Koronan, Ukrainan-sodasta johtuvan energiakriisin, sekä Nato jäsenyyden myötä Maailman on erilainen paikka kuin aikaisemmin.

Kaikissa tilanteissa. Yhteinen etu pitää mennä oman tai kaverin edun edelle.

Alla avattuna tarkemmin näitä teemoja:

– Taloutta voi korjata myös kestävästi eikä vain leikkaamalla tai perusteettomilla veronkevennyksillä. Hyvin kohdistettu julkinen raha esimerkiksi koulutukseen tai ihmisten hyvinvointiin tulee yleensä moninkertaisena takaisin.

– Yrittäjät ovat taloutemme selkäranka. He luovat työpaikkoja, kehittävät innovaatioita ja tuovat uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. Ilman heitä maamme ei olisi elinvoimainen. Tavoitteeni on luoda yrittäjyyttä tukevaa ympäristöä. Ja se tarkoittaa panostuksia koulutukseen ja osaajiin sekä tarpeettoman sääntelyn ja byrokratian vähentämistä. 

– Kaikessa päätöksenteossa huomiomme tulisi kiinnittyä ensisijaisesti lapsiin, Tämä tarkoittaa muun muassa turvallisten ja terveellisten kasvuolosuhteiden tarjoamista jokaiselle lapselle, sekä kouluihin ja varhaiskasvatukseen riittävät resurssit tehdä työtä ja tunnistamaan ja ratkaisemaan lapsien ongelmat ajoissa. Mielenterveyspalveluiden piiriin on hakeutunut entistä enemmän nuoria sekä myös yleisestä tuesta on siirrytty tehostettuun tai erityiseen tukeen myös peruskoulussa. Meidän tehtävämme on rakentaa parempi tulevaisuus lapsillemme ja myös tuleville sukupolville.